Zapraszamy do pracowni witraży!

Pracownia Witraży dla dzieci i dorosłych

Zajęcia w pracowni mają na celu edukować by poznawać, by uczyć, by bawić. Witraż sztuką jest ciekawą jako rzemiosło tajemniczą. Zapraszamy więc w progi naszego warsztatu dzieci, młodzież, dorosłych ciekawych nowych artystycznych wyzwań.


witraze-stworzone-przez-dzieci-3
witraze-stworzone-przez-dzieci-4
witraze-stworzone-przez-dzieci-5
witraze-stworzone-przez-dzieci-6
witraze-stworzone-przez-dzieci-7
witraze-stworzone-przez-dzieci-8
witraze-stworzone-przez-dzieci-1
witraze-stworzone-przez-dzieci-2