W cieniu wielkich mistrzów

Zapraszam do przeczytania serii artykułów o tematyce związanej ze sztuką witraża oraz ich twórcami autorstwa Ryszarda Łobody. Materiały napisane dla kwartalnika „Sztuka Sakralna” w cyklu „W cieniu wielkich mistrzów” przybliżać mają sylwetki artystów parających się tą trudną sztuką, obecnych w naszej przestrzeni, ale może mniej popularnych, a może nawet zapomnianych. Myślę, że na naszej stronie internetowej pojawią się dalsze części rozpoczętego w „Sztuce Sakralnej” cyklu, bo i tematyka jest ciekawa, jak i twórców wielu.


Plakat promujący witraże Stefana Matejki

Stefan Matejko

Plakat promujący witraże Jana Bukowskiego

Jan Bukowski

Plakat promujący witraże Zbigniewa Gedliczki

Zbigniew Gedliczka

Plakat promujący witraże Adama Bunscha

Adam Bunsch