Zapraszamy do pracowni witraży!

Zapraszamy do pracowni witraży!

Zapraszamy do pracowni witraży!

Pracownia Witraży dla dzieci i dorosłych

Zajęcia w pracowni mają na celu edukować by poznawać, by uczyć, by bawić. Witraż sztuką jest ciekawą jako rzemiosło tajemniczą. Zapraszamy więc w progi naszego warsztatu dzieci, młodzież, dorosłych ciekawych nowych artystycznych wyzwań.